Navigace

Obsah

Platby v mateřské škole

Vracení školného za dobu uzavření MŠ v souvislosti s COVID - 19

(bližší informace v odkazu)

 

Po projednání se zřizovatelem školy a schválením zastupitelstvem Obce Střelské Hoštice dne            20. 02. 2019, je nově stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole Střelské Hoštice pro školní rok 2020/2021.

 

Výše úplaty stanovená za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

 

1.

 

neomezená celodenní docházka

200,- Kč

 

 

 

 

2.

 

 

děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době, kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ

 

  130,- Kč

3.

 

děti, které se vzdělávají v posledním ročníku nejvýše 12 měsíců

  

    0,- Kč

 

4.

 

děti, které se vzdělávají v posledním ročníku déle než 12 měsíců

  

    0,- Kč

 

5.

 

v červenci 2020 pro všechny děti přihlášené k celoroční docházce

 

   80,- Kč

 

6.

 

přerušení provozu v měsíci srpnu

 

úplata se nehradí

 

                                  

Mgr. Dana Šatrová

ředitelka ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

 

  • Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče
  • Rodiče, kterých se týká osvobození, podají žádost o osvobození řediteli školy a prokážou tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku

 

  • Splatnost je stanovena do 5. dne daného měsíce a hrazení bezhotovostně na účet školy.

 

  • Výše platby za stravné v MŠ je pevně stanoveno a je hrazeno bezhotovostně na účet školy v platném termínu.