Navigace

Obsah

 

                                                      

Stránka

Znovuotevření školy pro 1., 2. a 3. ročník od 18. 11. 2020

Ve středu 18. 11. 2020 se mohou vrátit do školy 1. a 2. ročníky, v našem případě malotřídní školy nastoupí i děti ze 3. ročníku, neboť jsou ve školním roce 2020/21 zařazeni do třídy společně se žáky 2. ročníku.
Více informací níže:

12. 11. 2020 Zobrazit více

Bezpečně s dětmi na internetu - prevence kybernetické kriminality a rizikového chování v online prostoru

V souvislosti s distanční výukou tráví děti více času na počítači v on - line prostředí. Všichni chceme, aby i zde ve virtuálním světě byly děti v bezpečí.
Níže několik užitečných odkazů:

5. 11. 2020 Zobrazit více

Kroužek německého jazyka distančně

Vážení rodiče,
po dohodě s lektorkou Ing. Danou Křížovou bude výuka v rámci Projektu 298 Společný jazyk - společná budoucnost pokračovat také online.

Termín jako ve škole - čtvrtek ve 13:00 hodin.

Před schůzkou obdržíte na mail odkaz k videosetkání.

2. 11. 2020

Uzavření škol k 2. 11. trvá

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé děti,
podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí :
• Pro mateřské školy se stávající režim nemění, včetně škol a tříd podle § 16 odst. 9 školského zákona, které také zůstávají v provozu.
• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Školy při zdravotnickém zařízení zůstávají otevřené.

Povinná distanční výuka bude probíhat i nadále.
Více níže

31. 10. 2020 Zobrazit více

Informace pro děti ke koronaviru

Na základě dopisu z MŠMT prosíme o předání informací vašim dětem - viz níže. Děkujeme.

26. 10. 2020 Zobrazit více

ŠD - Krásné Babí léto

ŠD - Krásné Babí létoPrvní měsíce školního roku jsou měsíci seznamovacími. Do naší Berušky nastoupili noví prvňáčci. Ti se samozřejmě nejprve seznamovali se vším novým nejen ve školní družině, ale také v našich náhradních prostorech. Na nové prostředí si však velmi rychle zvykli, a tak jsme si mohli společně vytvořit pravidla chování v družině a začít tato pravidla postupně dodržovat.
Letos bylo opravdu teplé a slunečné počasí a to nám umožnilo trávit hodně času na hřišti, na vycházkách, průlezkách a houpačkách.

19. 10. 2020 Zobrazit více

ŠD - Projekt "Člověk zemědělec", batikování

ŠD - Projekt "Člověk zemědělec", batikováníTématem našeho jednoho říjnového týdne bylo: „ Člověk zemědělec“. Povídali jsme si o historii zemědělství a pastevectví. Vycházkou jsme došli k hoštickému zemědělskému družstvu Pošumaví, viděli uskladněné balíky slámy a zahlédli i zemědělskou techniku. Mezi plodiny, které někteří zemědělci pěstují, patří i rostliny na barvení látek a jiných materiálů. A právě barvení triček si pro nás připravila naše paní knihovnice Magdalena Kopáčková. Děti si přinesly trička a šátky a samy si pak pomocí šablon a barev ve spreji vyrobily originální model do šatníku.

16. 10. 2020 Zobrazit více

ŠD - Návštěva ČOV

ŠD - Návštěva ČOVOchrana životního prostředí je pojem, který naše děti už dávno znají a snažíme se ho dotknout téměř v každém tématu, které zařazujeme do plánů činnosti v Berušce. Tentokrát jsme dostali šanci nahlédnout „pod pokličku“ čističce odpadních vod v areálu školy v přírodě. Pan Šatra nám podrobně popsal cestu vody z odtokových výpustí umyvadel, van, myček, praček a dalších vodních spotřebičů až k trubce, kudy vytéká vyčištěná voda do řeky. Děti samy se přesvědčily, že provoz tohoto zařízení není zbytečný a zpět do řeky vytéká skutečně čistá voda, která neublíží žádným vodním živočichům.

15. 10. 2020 Zobrazit více

Ošetřovné a jak o něj žádat

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej, bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

Zdroj viz odkaz:

14. 10. 2020 Zobrazit více

Uzavření škol od středy 14. 10. 2020

Z rozhodnutí vlády budou uzavřeny všechny školy od středy 14. 10. 2020, první stupeň by měl být uzavřen do neděle 1. 11. 2020. Distanční výuka je povinná do 23. 10., následují týdenní podzimní prázdniny. Školní družina nebude v provozu, mateřské školy se omezení netýkají, provoz nebude zatím nijak omezen. Více níže

13. 10. 2020 Zobrazit více

Stránka