Navigace

Obsah

 

                                                      

Stránka

INKLUZE - Změny související s novelou školského zákona platného od 1. 9. 2016

INKLUZE - Změny související s novelou školského zákona platného od 1. 9. 2016Podpůrná opatření všech stupňů se vztahují na všechny druhy vzdělání dle zákona č. 561/2004 sbírky, a to od 1.9.2016.
Druhy podpůrných opatření pak Odpovídají vzdělávacím potřebám žáka, s ohledem k jeho věku a stupni vzdělání (od předškolního až k vyššímu odbornému vzdělávání). Konstrukce stupňů podpůrných opatření se vždy odvíjí od individuálních potřeb žáka je závislá na okolnostech souvisejících s jeho zdravotním stavem. Vždy je zohledňována také možnost rodiny poskytovat žákovi podporu ve vzdělávání.
Podpůrná opatření I. stupně
I. stupeň podpůrných opatření vždy navrhuje a poskytuje škola.
Podpůrná opatření I. stupně vychází z předpokladu, že žáci mají ve vzdělávání řadu drobných obtíží, které mohou mít významný dopad na průběh vzdělávání, pokud pedagogové s touto skutečností nepracují včas. Škola přistoupí při selhávání žáka nejprve k posílení přímé podpory pedagogem ve výuce, a pokud ta se ukáže jako neúčelná, přistoupí k vypracování plánu pedagogické podpory. Pedagog sleduje účinnost zvolených postupů a následně se rozhoduje o způsobu další práce s žákem. Doporučuje se ověřovat pedagogické strategie po dobu 3 měsíců, pokud se do té doby nepodaří ovlivnit průběh vzdělávání žáka, je zákonnému zástupci žáka doporučeno, aby navštívil školské poradenské zařízení.
Podpůrná opatření II. - V. stupně
O podpůrných opatřeních II. – V. stupně Rozhoduje se ve školském poradenském zařízení,vychází se ze závěrů lékařů a klinických odborníků.

Kontaktovat školské poradenské zařízení můžete Ve Strakonicích či v Písku. Zákonný zástupce může zařízení kontaktovat i sám.

Žáci naší základní školy dosud využívali prvního a druhého stupně.
1. stupeň – si zajistí škola sama
2. stupeň – IVP (individuální vzdělávací plán)
3. stupeň – IVP a AP (asistent pedagoga)
Čtvrtý a pátý stupeň mají žáci, kteří využívají služeb speciálně pedagogických center.

13. 9. 2016

MŠ - HRÁTKY v babím létě a informační schůzky

V úterý 20. 9. 2016 od 15. 30 hod na zahradě.

13. 9. 2016

Pátek 16. 9. 2016 Divadelní představení pro děti z MŠ i ZŠ.

V pátek 16.9. 2016 se v dopoledních hodinách zúčastníme divadelního představení - pohádka s enviromentální tématikou.

13. 9. 2016

15. 9. 2016 MŠ a I. roč. ZŠ EXKURZE LESOVNA PÍSEK

Ve čtvrtek pojedou děti z MŠ a I. roč. ZŠ autobusem do Písku, kde je čeká enviromentální program v lesovně.
Odjezd v 8:00,návrat je kolem 14:00 hod.Děti mají odhlášený oběd.

13. 9. 2016

Běh při Otavě. 19. ročník 23. 09. 2016

Běh při Otavě. 19. ročník 23. 09. 2016Zveme všechny děti do 15 let.

30. 8. 2016

Plavecký výcvik - předškoláci MŠ a ZŠ

Plavecký výcvik - předškoláci MŠ a ZŠOd 20. září do 22.11. 2016 každé úterý 10 dvojlekcí.

30. 8. 2016

Prázdninové služby na školním pozemku.

Každé pondělí od 9. 15 hod se konají služby na školním pozemku (pletí, zalévání, sklizeň a konzumace výpěstků)či zalévání pokojových květin ve škole. Seznam pedagogů je na nástěnce před školou. Děkuji všem dětem, které se již zúčastnily.Hezké prázdniny. Mgr. Roman Krejčí

12. 7. 2016

Přírodovědná exkurze - první letní den - Plzeň.

V úterý 21.6. 2016 pojedeme do Plzně. Nejprve v Olympii shlédneme unikátní 3D snímek Příběh lesa, poté žáci 3.- 5. roč. navštíví Techmánii a mladší děti ZOO. Žáci uhradí jen třetinu nákladů,větší část uhradí škola.

16. 6. 2016

PĚŠKY DO HORAŽĎOVIC

Ve čtvrtek 16. 06. 2016 jdeme pěšky přes Kozlov a Sv. Annu do Horažďovic. Navštívíme muzeum, náměstí a obě základní školy. Zpět pojedeme autobusem. Na oběd půjdeme později.
Doufáme, že bude hezky. Dobrou obuv, pláštěnku, pití, svačinu a drobné na zmrzlinu s sebou.

15. 6. 2016

ŠKOLNÍ VÝLET Lipno stezka korunami stromů, Č. Krumlov 7. 6. 2016

Je nádherné počasí,vyjeli jsme autobusem nebo lanovkou ke stezce v korunách, navštívili jsme pláž a  Landal Marinu Lipno.

7. 6. 2016

Stránka