Navigace

Obsah

Ocenění ve výtvarné a literární soutěži Čestický brambor

Naši žáci se zapojují během školního roku do mnoha soutěží a projektů, jednou z nich je i výtvarná a literární soutěž Čestický brambor, která se koná na počest jejího zakladatele pana Josefa Křešničky. Tématem letošního již 25. ročníku byla Budoucnost lidstva.
25. 10. proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů v sále Lidového domu v Česticích, kde naši žáci obstáli ve velké konkurenci škol ze Strakonicka, Blatenska a Prachaticka. Sešlo se více než 400 prací výtvarných a na 70 literárních.
V literární soutěži obsadil 2. místo Jáchym Honzík. Ve výtvarné části byly oceněny děti ze školní družiny 2. místem a kolektiv žáků 1. a 2. třídy obsadil pěkné 3. místo. Diplomy si převzali na slavnostním aktu zástupci tříd, tímto všem oceněným blahopřejeme a dík patří i všem pedagogům a ochotným rodičům!