Navigace

Obsah

Žádost o poskytnutí informací

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o podání léku dítěti pověřenou osobou

(nutná předchozí dohoda s daným pracovníkem školypodle vyjádření ministerstva zdravotnictví  v souladu se Zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějšíchh předpisů, nelze tento úkon v žádném případě po pedagogickém pracovníkovi vynucovat ať už ze strany zaměstnavatele nebo ze strany rodičů)

Žádost o uvolnění na více dní

Dokumenty nutné k zápisu do 1. ročníku

Žádost o přestup z jiné školy (577.24 kB)