Navigace

Obsah

Informace:

Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti v MŠ,žáky ZŠ a zaměstnance školy.

 

Žáci jsou zařazeni do stravovacích kategorií podle věku dítěte dle platné legislativy

a) stravování dětí v     3 – 6 let

                                           ranní svačina  9,00 Kč

                                                       oběd 19,00 Kč

                                    odpolední svačina 9,00 Kč

                                 MŠ      7   let

                                            ranní svačina 9,00 Kč

                                                      oběd  23,00 Kč

                                    odpolední svačina 9,00 Kč

 

b) stravování žáků ZŠ    7 – 10 let

                                                       oběd 23,00 Kč

                                     11 – 14 let

                                                       oběd 26,00 Kč

c) pitný režim 1 žák/1x za měsíc 8,- Kč

 

 

Jídelníček je sestavován v souladu se závaznými výživovými normami stanovenými v souladu s 

platnou legislativou.

Jídelní lístek je každý týden vyvěšen na nástěnce ZŠ,MŠ,ŠJ.

Odhlašování stravy je možné každý den do7.00 hodin ve ŠJ osobně nebo telefonicky na čísle

383 380 366 , 381 021 115 nebo elektronickou poštou e-mail:

sj@zsstrelskehostice.cz

a to na dobu určitou. Po uplynutí této doby je žák automaticky přihlášen ke stravování.

Neodhlášenou stravu lze vyzvednout ve školní jídelně v době od 11.00 do 12.30 hodin do vlastních jídlonosičů.

Strava je určena k okamžité spotřebě. Je zakáz odběr do skleněných nádob. V době nepřítomnosti žáka

ve škole lze odebrat stravu první den nemoci v souladu s platnou legislativou.

Neodhlášená strava propadá bez náhrady. 

Pro žáky školy je celý den zajištěn pitný režim,na který si žák připlácí 8,-Kč

na jeden měsíc. Tato částka je přičtena ke stravnému v měsíci září,lednu.

Děti ,které jsou vázány pobytem v MŠ není povoleno vnášet stravu vlastní.

Úhradu stravného je nutno provést každý měsíc.

Platba stravného se hradí paušálně neměnnou částkou,vždy každý měsíc k 20.

dni v měsíci. Pokud nebude platba na školním účtě do 31.dne v měsíci,bude strávník

vyloučen ze stravování. Záloha bude zasílána na účet školy – č.ú. 181054592/0300,

Vámi zvoleným způsobem mimo července a srpna,variabilní symbol zůstává stejný

po dobu celé docházky MŠ a ZŠ

Vyrovnání záloh se provádí k 30.6.,přeplatek Vám bude vrácen na Váš účet do 

15 dnů,dojde-li během roku ke změně Vašeho účtu ,prosíme o nahlášení této změny.

 

Stanovená výše záloh:  Děti MŠ – ran. svačina ….......200,-Kč

                                                        polodenní ….........550,-Kč

                                                      celodenní …...........750,-Kč

 

                                         Žáci ZŠ …................................500,-Kč

 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY: VILÍMOVÁ PETRA- vedoucí kuchyně

                                                     PAŠAVOVÁ PAVLA -kuchařka

                                                     PAPEŽOVÁ ALENA – pomocná kuchařka

 

ÚŘENÍDNÍ HODINY ŠKOLNÍ JÍDELNY:  denně  6.00 – 14.00 hodin

                                                                 (nebo podle dohody)