Navigace

Obsah

Tematické celky školní družiny

1. Tady jsme všichni na jedné lodi  (společné věkové soužití)

-přivítání prvňáčků, vzájemné představení, poznávání, získávání nových kamarádů, pomoc v novém prostředí, zvykáme si na nové učitele, nový režim dne- školní řád, nový kolektiv

-učíme se komunikovat, nebojíme se říct svůj názor a zároveň posloucháme názory ostatních a přemýšlímeo nich

-učíme se vyprávět své prázdninové zážitky a výtvarně je vyjádřit

-využíváme poslední teplé dny k poznávání okolí a hrám na zahradě

-seznamujeme se s celoročním programem a denním režimem ve ŠD

-připravujeme školní záhonky na zimu

Rozvíjené kompetence

- vzájemná komunikace a tolerance

- konstruktivní řešení problémů a dohod

- rozvoj fantazie

- otužování a zvyšování fyzické zdatnosti při činnosti venku

 • Kresba na chodník – zážitek z prázdnin
 • Koloběžkové závody
 • Vlaštovkové závody
 • Loučení s létem (opékání, předání žezla podzimu...)
 • Zahájení celoroční hry Příběh skřítka Stromovouse

 

2. Čas barev, deště a sklizně

- pozorujeme změny v přírodě, vliv člověka na přírodu (změny klimatu), chování zvířat před zimou

- výtvarně ztvárňujeme podzim a jeho aspekty – zdobíme třídu, chodbu, okna

- sbíráme v lese kaštany a žaludy pro zvířátka a přírodniny na výzdobu školy

- doplňujeme pocitový chodníček na školní zahradě

- plníme úkoly Stromovouse (program Les ve škole)

- zajímáme se o staré pranostiky a jejich souvislost s tímto obdobím- jak je vnímali lidé dřív

- hrajeme hry na zahradě i v tělocvičně- zvyšujeme si fyzickou zdatnost i kolektivní soudržnost

 Rozvíjené kompetence

- vztah k přírodě - její ochrana

- péče o zvířátka

- sociální cítění

- rozvoj fyzické zdatnosti

- utužování kolektivu

 • Zdravá svačinka, připravujeme ovocný salát
 • Drakiáda, Není Drak jako Drak
 • Bramborové dny - vyrábíme Bramboráčka
 • Poznáváme svět Keltů, slavíme SAMHAIN – svátek zemřelých
 • Podzimní šlápoty (aspekty podzimu-změna počasí….)

 

3. Čas obdarovat každého

- dodržujeme zvyk návštěvy Mikuláše a čerta – co tato tradice znamená, jak vypadala nadílka dřív a jaká je dnes                                                                                                                

- povídáme si o dalších zvycích adventu a o jejich významu

- nacvičujeme na školní besídku

- vyrábíme vánoční dárky, připravujeme Vánoční jarmark

- připravujeme vánoční výzdobu

- krmíme zvířátka – vycházka ke krmelci

- plníme úkoly projektu Les ve škole

Rozvíjené kompetence   

 - sociální cítění, péče o zvířátka

 - rozvoj dovedností při práci v kolektivu

 - rozvoj uměleckých dovedností (zpěv, výtvarné činnosti)

 • Předvánoční „těšení“, adventní čas
 • Čertovské dny, S čerty nejsou žerty
 • Přišla zima, bobování, sáňkování

 

4. Čas čepic, sněhuláků a pohádek

- proč u nás sněží, jak to vypadá jinde ve světě, význam „sněhové peřiny“

- otužování pobytem venku

- Tajemný vesmír – návaznost na učivo prvouky a přírodovědy

- návštěva knihovny – hrajeme si na spisovatele a ilustrátory

- oslava Masopustu  - význam této tradice z minulosti i z hlediska výživy  -očista organismu po zimě

- příprava masek a maškarní diskotéky

Rozvíjené kompetence

- rozvoj přírodovědných znalostí a dovedností v souvislostech

- rozvoj fantazie a uměleckých dovedností

- rozvoj dovednosti rozlišit dobro a zlo, pojmenování dobrých a špatných vlastností

 • Hurá sníh, hry na sněhu a se sněhem
 • Haló, pane karnevale, maškarní zdobení a veselení
 • Soutěže a míčové hry v tělocvičně
 • Země dětské fantazie
 • Knížka je můj kamarád
 • Poznáváme svět Keltů, slavíme IMBOLC – svátek umývání a čistoty

 

5. Čas sněženek a pomlázky

- pozorujeme změny v přírodě

- Velikonoce a jejich specifikace

- jarní a velikonoční vytváření

- zasíváme první semínka do truhlíků- pozorujeme jejich růst

- připravujeme se na Noc s Andersenem

- čistíme studánku na Den Země

- plníme úkoly Stromovouse

- sejeme a sázíme zeleninu a bylinky na školní zahradě

- osvěžíme si znalosti z dopravní výchovy

Rozvíjené kompetence

- doplňujeme a rozvíjíme znalosti a dovednosti z oblasti přírodovědy a prvouky

- při Noci s Andersenem si vytváříme vztah k literatuře, upevňujeme vztahy v kolektivu při spaní ve škole

- rozvíjíme zodpovědné chování na silnici i mimo ní a znalosti z dopravní výchovy

 

 • Vítáme jaro, opékání, hry na zahradě
 • Valentýnské tvoření
 • Těšíme se na Velikonoce
 • Pálení čarodějnic, Stavění máje na zahradě
 • Šipkovaná
 • Den Země
 • Jarní šlápoty (aspekty jara-změna počasí, první jarní květiny, návrat stěhovavých ptáků, kvete vrba a olše, první mláďata, probouzí se jezevec, prodlužuje se den…)

 

6. Čas her a pohybu

- společná oslava Dne matek s rodiči ve ŠD – připravujeme dárky, občerstvení

- těšíme se na prázdniny - plánujeme a výtvarně ztvárňujeme naše prázdniny snů

- staráme se o zahrádku i rostlinky v truhlících, přesazujeme je do záhonů

- loučíme se se Stromovousem

- povídáme si o tom, co se nám letos povedlo a co v příštím školním roce ještě zlepšíme

- hrajeme si na zahradě i v lese

- pozorujeme hmyzí hotel a ostatní úkryty na školní zahradě

- povídáme si o bezpečnosti různých činností o prázdninách

 

Rozvíjené kompetence

- rozvoj organizačních schopností

- rozvoj zodpovědnosti

- upevňování fyzické zdatnosti, otužování

- rozvoj schopnosti sebehodnocení

- upevňování vztahu k přírodě

 • Hrajeme s maminkami Aktivity
 • Ukončení celoroční hry Příběh skřítka Stromovouse
 • Poznáváme svět Keltů, slavíme BELTAIN – svátek počátku
 • Co se děje v trávě?
 • Koloběžkové závody