Navigace

Obsah

 

Naše škola je zapojena do projektu Státního zemědělského intervenčního fondu s názvem

Mléko do škol.

DOSTANE ŠKOLA NĚJAKOU ODMĚNU ZA PRÁCI, popř. poskytnete škole nějaké jiné bonusy?

Projekt spočívá v tom, že žáci pravidelně (cca 2x - 3x do měsíce) dostávají zdarma k svačině 1/4 litrovou krabičku mléka nebo nějaký mléčný výrobek.

 Ve školním roce 2018/2019 nám mléko dodává firma Bovys.

Od školního roku 2019/2020 vyzkoušíme dodávky od firmy Madeta a.s.

mléko