Navigace

Obsah

mas-lag

Škola využívá projektů MAS Strakonicko, z.s. (LAG Strakonicko)

 

Mezi hlavní činnosti, které MAS naplňuje různorodými aktivitami, patří: podpora venkova a venkovského cestovního ruchu, agroturistika (Destinace Prácheňsko a Pošumaví), certifikace místních produktů (Prácheňsko regionální produkt), propagace území, projekty veřejných a soukromých subjektů typu LEADER, navazování partnerství v území, mezinárodní a meziregionální spolupráce, a obecně podpora aktivit vedoucích k všestrannému rozvoji v území (Místní akční plány rozvoje vzdělávání, Virtuální univerzita 3. věku, atd.)

 

Prvním projektem je zapojení naší školy do tzv. Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Strakonice 

 

Díky MAS Strakonicko jsme se také zapojili do vzdělávacího projektu EDUBUS.

 

MAS Strakonicko pro nás připravuje také nejrůznější besedy a přednášky či kulturní představení.

 

MAS - ministerstvo pro místní rozvoj