Navigace

Obsah

Aktualizovaná verze Školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program - MŠ (výňatek)

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu, který nese název „Rok je dlouhý copánek".

Naším záměrem je, aby děti (i rodiče) byly spokojeny, těšily se do mateřské školy a v životě uplatnily aktivní, tvůrčí přístup a odpovědnost za svá rozhodnutí a také přijaly následky svého jednání.

Chceme, aby mateřská škola byla centrem pohody, vzájemné tolerance, pochopení, zájmových činností a nápadů, společných prožitků a inspirace a místem, kam se i po čase všichni rádi podíváme. Dítě se svými dětskými zájmy a přirozenými potřebami stojí ve středu zájmu všech. Prospěch dítěte je rozhodující a to bez ohledu na náročnost takového způsobu práce pro pedagogy a ostatní dospělé. Dítě se musí cítit v bezpečí. Především citově zabarvené prožitky ovlivní, zda dítě získá základy pro zdravé sebevědomí, důvěru ve vlastní síly a schopnosti, prosociální postoje, vstřícný a otevřený vztah ke společnosti i ke světu. Dítě předškolního věku se učí na základě vlastních prožitků a zkušeností. Učí se činnosti, kterými se ze své vůle a svého zájmu zabývá, které provádí. Učí se tím, co samo dělá, co samo zkusí a v čem se aktivně uplatní. K tomu však musí mít příležitost a možnost si samo věci vyzkoušet, experimentovat, aktivně prožívat a samo se rozhodovat – jen tak může být vzdělání dětí této věkové skupiny skutečně efektivní.

Plánování provádíme ve formě tématických celků, které jsou závazné pro obě třídy. Činnosti realizované v tématickém celku hodnotíme z hlediska souladu s Rámcovým vzdělávacím programem a z pohledu přínosu pro děti, což je podkladem pro další práci.

 

Tématické celky:

  1. Kdo jsou kamarádi? Děti, co se mají rády
  2. Podzim klepe na dveře, ve strakaté zástěře
  3. Tak se děti koukněte, co je všechno na světě
  4. Přišly zase po roce, kdo? No přece Vánoce
  5. Padá snížek do polí, vůbec ho to nebolí
  6. Pojďte s námi do pohádky
  7. Sluníčko hej, mraky roztrhej
  8. Na světě je plno krásy, kdo má radost zazpívá si

Záměr Mateřské školy

Naším záměrem je poskytovat dětem dostatečnou podporu a péči při jejich vstupu do MŠ. Užívat podnětné prostředí, vnitřně motivovat k poznávání na základě vlastních prožitků, cítit se dobře tam, kde se setkávají se svým prvním vzděláváním a společností důležitou pro budoucí život každého dítšte. Přejeme si být školkou, do které chodí rády děti, rodiče i zaměstnanci.

Školkou, která je otevřená a přátelská.