Navigace

Obsah

 

Den v mateřské škole

Zábava na doma:

Velikonoční hrátky pro děti

Jarní básničky

Jarní pracovní listy

Jaro s Kačkou

Hravé učení na duben

Řemesla a povolání s Evou

Doprava s Naďou

Moje milá rodinka, moje zlatá maminka

Jak je na vsi a jak ve městě se Zdeňkou

Pravěk s Kačkou

 

Denní program je flexibilní, lze je přizpůsobit potřebám dětí, aktuálním situacím.  

MŠ je zabezpečena proti vniknutí cizí osoby. Budova školy je po dobu provozu uzamčena. K dispozici je videozvonek u vstupu do dvora MŠ a ŠJ.

Začátek povinného předškolního vzdělávání určila vedoucí učitelka MŠ v době od 7,30 do 11,30 hodin.

 

 • 6,00 – 8,40
  • Příchod dětí do MŠ, předávání pedagogickým pracovnicím do třídy, volné spontánní zájmové aktivity, procvičování grafomotoriky,přechod do tříd, pohybové chvilky

 

 • 8,40 – 9,10
  • Osobní hygiena, dopolední svačina

 

 • 9,10 – 9,40
  • Aktivity řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, volné činnosti, individuální činnosti

 

 • 9,40 – 11,40
  • Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku – případně náhradní činnost

 

 • 11,40 – 12,20
  • Oběd a osobní hygiena

 

 • 12,20 – 14,00
  • Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, zájmové činnosti pro předškoláky, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

 

 • 14,00 – 14,30
  • Hygiena, odpolední svačina

 

 • 14,30 – 16,00
  • Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti, pohybové aktivity dětí – v případě pěkného počasí pobyt na školní zahraděna zahradě školy