Navigace

Obsah

Aktivity

 

 • každé pololetí třídní schůzka s rodiči
 • divadelní představení, návštěvy v ZŠ
 • besídky pro rodiče
 • Podzimní a Jarní hrátky pro rodiče
 • Mikulášská a Vánoční nadílka
 • Vánoční posezení s rodiči
 • návštěva v knihovně
 • výlet do lesovny - Lesní pedagogika, program pro děti Lesů města Písku
 • výlet do Strakonic, Horažďovic – DDM, přírodověda, Dům dětí, hrad, hradní ZOO, tématické vycházky, dětská hřiště
 • výlet do Poříčí
 • školní výlet
 • zábavné dopoledne ke Dni dětí
 • Rozloučení se předškoláky
 • Maškarní karneval
 • Programy s environmentální tematikou

Průběžně doplňovány

 

Nadstandardní aktivity

 • předplavecký výcvik pro předškoláky v Horažďovicích
 • logopedická přednáška a logopedická prevence – spolupráce s logopedkou
 • přednáška z PPP
 • spolupráce s PPP a se SVP ve Strakonicích
 • v případě zájmu zdravotnický kroužek při ZŠ
 • starší děti mohou využít společná setkávání s paní Čapkovou, učitelkou MŠ v Katovicích, inspirovaná prožitkovou pedagogikou F. Ketta
 • Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky - projekt pod záštitou MŠMT a Svazu měst a obcí, děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání
 • Cvičení pro zdraví - řízené činnosti pro předškoláky zaměřené na rozvoj pohybovývh dovedností, hrubé motoriky , koordinace těla a tělesné zdatnosti, řízené činnosti pro předškoláky zaměřené na rozvoj rytmu, hudebnosti a přirozeného pohybu
 • Truhlaříme - řízené činnosti  zaměřené na rozvoj polytechnických dovedností a zručnosti
 • bezplatný kroužek němčiny pro předškoláky, projekt Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu
 • Škola Nanečisto - přípravné hodiny pro předškoláky vedené učiteli ZŠ
 • ukázkové hodiny výuky ve spojených třídách ZŠ pro rodiče předškoláků