Navigace

Obsah

 

                                                      

Stránka

Uzavření mateřské školy v souvislosti s vývojem situace a rozšiřováním onemocnění COVID - 19

Od pondělí 16. 3. až do odvolání bude uzavřena mateřská škola. Děkujeme za pochopení.

15. 3. 2020 Zobrazit více

ČT 2 spouští od pondělí 16. 3. nový pořad pro domácí výuku

Česká televize bude denně vysílat na programu ČT2 od 9:00 hodin pořad k domácímu vzdělávání.

15. 3. 2020 Zobrazit více

Mimořádné opatření

Informace z Ministerstva zdravotnictví a MěÚ Strakonice + náhrada při ošetřování dítěte

10. 3. 2020 Zobrazit více

Uzavření školy dopis rodičům

Od středy 11. 3. 2020 je základní škola až do odvolání pro žáky uzavřena. Netýká se dětí MŠ.

10. 3. 2020 Zobrazit více

Uzavření základní školy v souvislosti s epidemií koronaviru

Vláda od úterního večera zakazuje všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob. Zároveň uzavřela základní, střední i vysoké školy. Zatím není jasné, na jak dlouho. V úterý dopoledne o tom na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu informoval premiér Andrej Babiš (ANO).
„Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě jsme se rozhodli k dalším mimořádným opatřením. S účinností od 10. března od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová představení a sportovní, náboženské akce a umělecká představení přesahující účast 100 osob,” prohlásil na tiskové konferenci Babiš.
„Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách,“ pokračoval dále Babiš. Na mateřské školy se opatření nevztahuje.

10. 3. 2020 Zobrazit více

Kritéria k přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE STŘELSKÉ HOŠTICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 :
Pro školní rok 2020/2021 se zápis k předškolnímu vzdělávání koná v období od 2. do 16. května 2020. Termín a místo zápisu do konkrétní mateřské školy stanoví její ředitel v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis. Plnit povinnost předškolního vzdělávání je však u dětí, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let, nutné od počátku školního roku. Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře, nebo má doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.
1. 
Dítě s povinným předškolním vzděláváním a trvalým pobytem v obci, trvalým pobytem ve spádových obcích
2. 
Děti, které dosáhnou k 31. 08. 2020 tří let věku, s trvalým pobytem v obci nebo spádových obcích
3. 
Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte
4. 
Dvouleté dítě bude přijato pouze v případě dostačující kapacity MŠ za předpokladu, že přijetí dítěte není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny hygienické podmínky školy, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a odpovídají podmínky pro vzdělávání

9. 3. 2020

Informace k zápisu do MŠ

Zápis do Mateřské školy ve Střelských Hošticích se koná 12. 5. 2020 od 14:00 - 16:00 hodin v prostorách MŠ. (třída Myšky). S sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce, očkovací průkaz dítěte.

9. 3. 2020

Karneval

Karneval28.2.2020 ožila škola tanečním rejem různých masek.

7. 3. 2020 Zobrazit více

sv.Valentýn

sv.ValentýnV týdnu před sv. Valentýnem byla do vestibulu školy umístěna schránka na přáníčka. Do schránky děti i dospělí vhazovali svá přání rodičům, prarodičům, učitelům, kamarádům.
V pátek 13.2. děti vyráběly pro maminky dárečky. Schránka s přáníčky byla otevřena v pondělí 16.2. a vzkazy byly předány adresátům.

7. 3. 2020

Stránka