Navigace

Obsah

 

                                                      

Stránka

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vláda s účinností od 4. 1. 2021 povoluje osobní přítomnost ve škole pouze žákům 1., 2. a v našem případě i 3. ročníku. Výuka ve 4. a 5. ročníku bude probíhat opět distančně na platformě Google meet tak, jako po uzavření školy na podzim.
Zájemci o zápůjčku techniky kontaktujte, prosím, Mgr. Dolejšovou.

28. 12. 2020 Zobrazit více

Mikulášská a vánoční nadílka na základní škole

Mikulášská a vánoční nadílka na základní školeV měsíci prosinci navštívil základní školu Mikuláš, čert a anděl. Děti dostaly čokoládové kalendáře. Před vánočními prázdninami se na chodbě objevil vánoční stromeček, který se děti samy vyzdobily a poslední den pod ním nalezly vánoční nadílku.

28. 12. 2020

Vánoční přání

Přejeme všem pokud možno krásné a pohodové Vánoce a v novém roce s jedničkou na konci jen vše dobré!

16. 12. 2020 Zobrazit více

Informace rodičům - prosinec 2020

MŠMT stanovilo 21. a 22. prosinec jako volné dny.
K návratu do školy a další info níže.

16. 12. 2020 Zobrazit více

Informace k návratu 4. a 5. ročníku do školy od 30. 11. 2020

v pondělí 30. 11. 2020 se mohou vrátit do školy všechny ročníky 1. stupně.
Prosíme pokud možno o dodržování času vstupu do budovy a příchodu do šatny:
7:10 – 7:25 hodin
Více níže:
24. 11. 2020 Zobrazit méně

Doplňující informace k návratu 1. - 3. ročníku do školy k 18. 11. 2020

Vážení rodiče,
věnujte, prosím, pozornost změně provozu školní družiny a organizaci příchodu a odchodu dětí. Obědy mají děti automaticky přihlášeny, v případě nezájmu si je odhlaste. Více níže

16. 11. 2020 Zobrazit více

Znovuotevření školy pro 1., 2. a 3. ročník od 18. 11. 2020

Ve středu 18. 11. 2020 se mohou vrátit do školy 1. a 2. ročníky, v našem případě malotřídní školy nastoupí i děti ze 3. ročníku, neboť jsou ve školním roce 2020/21 zařazeni do třídy společně se žáky 2. ročníku.
Více informací níže:

12. 11. 2020 Zobrazit více

Bezpečně s dětmi na internetu - prevence kybernetické kriminality a rizikového chování v online prostoru

V souvislosti s distanční výukou tráví děti více času na počítači v on - line prostředí. Všichni chceme, aby i zde ve virtuálním světě byly děti v bezpečí.
Níže několik užitečných odkazů:

5. 11. 2020 Zobrazit více

Kroužek německého jazyka distančně

Vážení rodiče,
po dohodě s lektorkou Ing. Danou Křížovou bude výuka v rámci Projektu 298 Společný jazyk - společná budoucnost pokračovat také online.

Termín jako ve škole - čtvrtek ve 13:00 hodin.

Před schůzkou obdržíte na mail odkaz k videosetkání.

2. 11. 2020

Uzavření škol k 2. 11. trvá

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé děti,
podle usnesení vlády s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí :
• Pro mateřské školy se stávající režim nemění, včetně škol a tříd podle § 16 odst. 9 školského zákona, které také zůstávají v provozu.
• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Školy při zdravotnickém zařízení zůstávají otevřené.

Povinná distanční výuka bude probíhat i nadále.
Více níže

31. 10. 2020 Zobrazit více

Stránka