Navigace

Obsah

 

                                                      

Stránka

Kritéria k přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE STŘELSKÉ HOŠTICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 :
Pro školní rok 2020/2021 se zápis k předškolnímu vzdělávání koná v období od 2. do 16. května 2020. Termín a místo zápisu do konkrétní mateřské školy stanoví její ředitel v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis. Plnit povinnost předškolního vzdělávání je však u dětí, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let, nutné od počátku školního roku. Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře, nebo má doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.
1. 
Dítě s povinným předškolním vzděláváním a trvalým pobytem v obci, trvalým pobytem ve spádových obcích
2. 
Děti, které dosáhnou k 31. 08. 2020 tří let věku, s trvalým pobytem v obci nebo spádových obcích
3. 
Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte
4. 
Dvouleté dítě bude přijato pouze v případě dostačující kapacity MŠ za předpokladu, že přijetí dítěte není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny hygienické podmínky školy, podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a odpovídají podmínky pro vzdělávání

9. 3. 2020

Informace k zápisu do MŠ

Zápis do Mateřské školy ve Střelských Hošticích se koná 12. 5. 2020 od 14:00 - 16:00 hodin v prostorách MŠ. (třída Myšky). S sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce, očkovací průkaz dítěte.

9. 3. 2020

Karneval

Karneval28.2.2020 ožila škola tanečním rejem různých masek.

7. 3. 2020 Zobrazit více

sv.Valentýn

sv.ValentýnV týdnu před sv. Valentýnem byla do vestibulu školy umístěna schránka na přáníčka. Do schránky děti i dospělí vhazovali svá přání rodičům, prarodičům, učitelům, kamarádům.
V pátek 13.2. děti vyráběly pro maminky dárečky. Schránka s přáníčky byla otevřena v pondělí 16.2. a vzkazy byly předány adresátům.

7. 3. 2020

Dnešní informace z KHS k domácí karanténě

KHS nedoporučuje cesty do zasažených oblastí. Pokud žáci naší školy nebo personál navštíví zmíněné oblasti, tato skutečnost musí být nahlášena KHS. Tyto osoby budou s největší pravděpodobností po dobu 14 dnů v domácí karanténě.

5. 3. 2020 Zobrazit více

Informace z MŠMT ke koronaviru

Odkaz na stránky MŠMT - několik užitečných odkazů k aktuální situaci

5. 3. 2020 Zobrazit více

Informace ke koronaviru

Jak se zachovat v případě podezření na koronavirus.

27. 2. 2020 Zobrazit více

Informace Krajského úřadu v Českých Budějovicích

Informace k výskytu nového koronaviru.

27. 2. 2020 Zobrazit více

ŠD - Navštívil nás kouzelník PET

ŠD - Navštívil nás kouzelník PETPondělní odpoledne v Berušce bylo ve znamení vzácné návštěvy. Přijel mezi nás klaun, kouzelník a kejklíř PET. Nejdříve předvedl něco ze svého kouzelnického umění, představil nám svého asistenta Karla (psík mývalovitý) a nakonec nás všechny naučil jedno z kouzel, u kterého smí odtajnit jeho postup.
Děti se výborně bavily a jistě doma rodičům kouzlo předvedly. Možná nám v Hošticích roste další David Copperfield☺

24. 2. 2020 Zobrazit více

Školička nanečisto

V tomto únorovém týdnu již začala "Školička nanečisto" pro děti, které půjdou na zápis do 1.ročníku. Děti se seznámí s prostředím jednotlivých tříd a také poznají paní učitelky ZŠ. Ty si pro ně na jednotlivá setkání připravují různorodé aktivity. Doufáme, že se budoucím prvňáčkům u nás bude líbit.

19. 2. 2020

Stránka